Snack Rong biển TaoKaeNoi BIG SHEET 3.5g (hộp 12 gói) – Vy Shop