NƯỚC THẠCH TRÁI CÂY JELLY GUMI GUMI HIGH – Vy Shop