Dung dịch vệ sinh vùng kín cho NAM BOND INTIMATE 130 ml – Vy Shop